Ο επαγγελματικός χώρος αντικατοπτρίζει σήμερα το Status και τη δυναμικότητα της επιχείρησης.
Εντυπωσιακό γραφείο σημαίνει σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Μοντέρνο κατάστημα σημαίνει μοντέρνο εμπόρευμα. Ανάλογα τον τύπο της επιχείρησης, εμπορικός, τεχνικός, εκπαιδευτικόςτομέας, υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή απλά ένα γραφείο, υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις που τεκμηριώνονται με μια οικονομική προσφορά, που σας δικαιώνει που μας επιλέξατε. Τα πάντα ορίζονται κατά τη μελέτη, συμφωνούνται, παρουσιάζονται και εγκρίνονται.
Δεν υπάρχουν εκπλήξεις παρά μόνο για το πόσο όμορφο είναι το αποτέλεσμα.

 


 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις - Αποκομιδή μπαζών.

 • Κτισίματα - Σοβατίσματα.

 • Ελαιοχρωματισμοί - Τεχνοτροπίες.

 • Ψευδοροφές και Χωρίσματα γυψοσανίδων με αρχιτεκτονικά στοιχεία (Κρυφός / γραμμικός φωτισμός, πολυεπίπεδες οροφές κλπ)

 • Επενδύσεις με κεραμικά πλακάκια, μάρμαρα, πέτρα, πατητή τσιμεντοκονία κλπ.

 • Δάπεδα PVC , Laminate, Linoleum.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

 • Ηλεκτρολογικές Εγκατατάσεις κάθε είδους (Πίνακες, ρευματοληψία, φωτισμός, νέα παροχή, επαύξηση κλπ)

 • Δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης, για επιχειρήσεις και καταστήματα.

 • Πυρασφάλεια, Συναγερμός, λοιποί Αυτοματισμοί με έξυπνα Συστήματα Ελέγχου.

 • Υδρευση, Αποχέτευση για νέες κατασκευές ή αναβάθμιση υπαρχόντων δικτύων.

 • Θέρμανση, Κλιματισμός, Αντλίες Θερμότητας, Αερισμός.

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Συντήρηση όψεων κτιρίων - Επισκευές δομικών στοιχείων.

 • Ανακαίνιση και Επισκευή Επιχρισμάτων, Χρωματισμοί (μετώπες, κάγκελα, αρχιτεκτονικά στοιχεία).

 • Αντιρρηγματική Προστασία με σύγχρονα συστήματα. Μανδύας προστασίας με υαλόπλεγμα και ποιοτικά
  ακρυλικά ή σιλικονούχα επιχρίσματα με αυξημένη αντοχή σε ρύπους και διάρκεια στον χρόνο.

 • Επισκευές δαπέδων, αρμολογήσεις, αδιαβροχοποίηση επενδύσεων

 • Ειδικά δάπεδα (Σταμπωτά, πολυουρεθανικά, χαλαζιακά κλπ) για εξωτερικούς χώρους ή χώρους αυξημένης κυκλοφορίας και σε επαγγελματικούς χώρους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕ VIDEO