ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά (Π.Ε.Α.) για μεταβιβάσεις, ενοικιάσεις.

 

Επιπλέον Ενεργειακά Πιστοποιητικά για την ένταξή σας σε Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Παρά το γεγονός ότι είναι το ίδιο χαρτί και έχει το ίδιο όνομα, η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με ένα απλό πιστοποιητικό και το σημαντικότερο δεν έχει την ίδια βαρύτητα αφού μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων του προγράμματος καλείται 2ος κληρωτός επιθεωρητής να επιβεβαιώσει και να πιστοποιήσει τον ενεργειακό στόχο με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και που αρχικά είχε προτείνει ο 1ος Ενεργειακός Επιθεωρητής.

 

Σε κάθε περίπτωση ο συνεργάτης μας διαθέτει την ανάλογη εμπειρία για κάθε χώρο και θα σας κατευθύνει σε στοχευμένες επεμβάσεις ικανοποιητικής αναβάθμισης..