ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Ενεργειακά Πιστοποιητικά για την ένταξή σας σε Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Παρά το γεγονός ότι είναι το ίδιο χαρτί και έχει το ίδιο όνομα, η διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με ένα απλό πιστοποιητικό και το σημαντικότερο δεν έχει την ίδια βαρύτητα αφού μετά την εφαρμογή των παρεμβάσεων του προγράμματος καλείται 2ος κληρωτός επιθεωρητής να επιβεβαιώσει και να πιστοποιήσει τον ενεργειακό στόχο με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και που αρχικά είχε προτείνει ο 1ος Ενεργειακός Επιθεωρητής.

 

Σε κάθε περίπτωση ο συνεργάτης μας διαθέτει την ανάλογη εμπειρία για κάθε χώρο και θα εστιάσει σε στοχευμένες επεμβάσεις ικανοποιητικής αναβάθμισης.

 

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία του Συμβούλου Εργου, την κατάθεση της Αίτησης και τη παρακολούθησή της.

 

Στη συνέχεια, θα θέλαμε να σας προσφέρουμε και το σύνολο της κατασκευής με καταξιωμένους συνεργάτες και προμηθευτές, έμπειρα συνεργεία και όπως πάντα με συνεχή επίβλεψη των εργασιών για ένα όμορφο αποτέλεσμα. Η εμπειρία μας στην Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Κτιρίων είναι 25ετής και αποτελούσε πάντα χώρο εξειδίκευσης του γραφείου μας.