ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

  • Τακτοποίηση Αυθαίρετων Κατασκευών ή Χρήσεων με τους νόμους των αυθαιρέτων.

  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίων / Ιδιοκτησιών.

  • Αποτυπώσεις Κτιρίων, Ανασύσταση Φακέλου Πολεοδομίας.

 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  • Αδεια Δόμησης για νέα οικοδομή, προσθήκη ορόφων και άλλων εργασιών

  • Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας για Επισκευές, Ανακαινίσεις, Αλλαγή Χρήσης , Διαμόρφωση Χώρων.

  • Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και λοιπών Επιχειρήσεων

  • Αρχιτεκτονική Μελέτη Επαγγελματικών Χώρων όπως Γραφεία, Καταστήματα, Εκπαιδευτήρια.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά (Π.Ε.Α.) για μεταβιβάσεις, ενοικιάσεις.

  • Ενταξη σε Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ολη η διαδικασία και παρακολούθηση μέχρι την εκταμίευση.